GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP - BÁNH PHỒNG CÁ THÁT LÁT

 BÁNH PHỒNG CÁ THÁT LÁT sản phẩm OCOP 4 sao.